Bewegingsvrijheid op de IC/MC met mobiele bewaking

Opgehaald

0
0% bereikt van het totaalbedrag € 2.500

Alle patiënten die opgenomen worden op Intensive en Medium Care (IC/MC) krijgen monitorbewaking waarmee een aantal belangrijke vitale parameters, zoals de bloeddruk en het hartritme, in de gaten worden gehouden. Deze monitorbewaking wordt aangesloten bij opname op de IC/MC en wordt gestopt bij overplaatsing naar de onbewaakte verpleegafdeling.

De laatste jaren bevinden zich op de IC/MC steeds vaker patiënten die, om diverse redenen, langer op deze bewaakte afdeling moeten verblijven. Bij deze patiënten hoeven de vitale parameters veelal niet meer intensief in de gaten te worden gehouden, omdat zij niet meer kritiek ziek zijn maar zich in de revalidatiefase bevinden. In de revalidatiefase is het aansterken, mobiliseren en het bevorderen van de zelfredzaamheid erg belangrijk.

In het voorgenomen onderzoek wordt gekeken of de inzet van telemetrie bewaking de vroege mobilisatie bij deze revaliderende IC/MC patiënten bevordert. Beweeglijkheid en mobilisatie worden mogelijk gestimuleerd door telemetrie bewaking, omdat de patiënt niet meer ‘vast’ ligt met bewakingskabels aan de bedside monitor, maar een mobiel kastje draagt waaraan deze kabels verbonden zijn.

Ook wordt met dit onderzoek gekeken of deze mobiele bewaking de psychologische stap verkleint naar de onbewaakte verpleegafdeling door vermindering van stress en angst. Ex- IC/MC patiënten geven namelijk regelmatig aan het spannend te vinden om van de bewaakte IC/MC afdeling overgeplaatst te worden naar de onbewaakte verpleegafdeling.

Dit voorgenomen onderzoek wordt uitgevoerd op de IC/MC van het St. Antonius ziekenhuis in Nieuwegein. Alle volwassen IC/MC patiënten welke aan bepaalde criteria voldoen kunnen meedoen met dit onderzoek. Een deel van deze patiënten ontvangt telemetriebewaking en een controlegroep behoudt de gehele opname de huidige bedside monitor bewaking.

Voor het gehele onderzoek gepresenteerd, kijk op ons Youtube kanaal door hierop te klikken